Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

0372 e154 500

June 03 2017

Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaagentX agentX
7700 d474
Reposted fromShini Shini viagdziejestola gdziejestola
1170 d917 500
August Osage County (2013)
Reposted fromcaraseen caraseen viaszarakoszula szarakoszula
9122 1083 500
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viazupkaaa zupkaaa
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
2674 5692 500

contortatthesource:

The Dragon, Custard Factory, Birmingham

Minolta X-500 - Afga Vista plus 200

Reposted fromtinkchick555 tinkchick555 vialanforme lanforme

May 31 2017

4512 d0ab 500
Reposted fromNicinic Nicinic viagdziejestola gdziejestola
8936 6106 500
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viaelentarie elentarie
1116 20da 500

thinned-skin:

Yesterday I took a photo of my legs using vscocam. I used the preset C1 and started fumbling around with the tweaks. I accidentally came across the ability to see my veins if I underexposed the shot and lowered the temperature slightly. Fucking awesome right?

Reposted fromdivi divi viaelentarie elentarie


Nocturnal Animals (2016), dir. Tom Ford
Reposted fromiblameyou iblameyou viaslowostwor slowostwor
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viaslowostwor slowostwor
6964 6576
Reposted fromkarahippie karahippie viafullmoon fullmoon
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viafullmoon fullmoon
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl