Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Nawet kiedy zapamiętam twarze, to zapomnę imion. Wśród miliona, ani śladu twoich rąk...
— huczuhucz
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
Reposted fromonzuiver onzuiver vialatusek latusek
Reposted fromFlau Flau viametafnord metafnord
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego. 
— Jonathan Safran Foer – "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromlouve louve viaalwaysleave alwaysleave
4084 7c1f 500
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viathomerth thomerth
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viaindiferencia indiferencia
5532 67f2 500

October 16 2017

5506 e266 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viapomruki pomruki
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
3517 9596 500
Reposted fromposzum poszum viadreamadream dreamadream
5228 f7cb 500

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina viadreamadream dreamadream
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
3593 0593 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

September 11 2017

4359 b980
Reposted fromGIFer GIFer viabelatrix belatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl