Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek...
— Zbrodnia i kara
7753 7766 500
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viaKrowiPlacek KrowiPlacek
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKrowiPlacek KrowiPlacek

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaKrowiPlacek KrowiPlacek

March 19 2018

7807 d0b2 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadesperateee desperateee
5890 3f85
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
9064 e16f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaiblameyou iblameyou
2770 4faa 500
Reposted frombruxa bruxa viaiblameyou iblameyou
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
0283 527c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viaiblameyou iblameyou
2899 ddcb 500
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viaiblameyou iblameyou
7471 1c1f 500

communicants:

Riten (Ingmar Bergman, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
4807 05ed 500
Reposted fromZombiebride Zombiebride viaiblameyou iblameyou
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viaheavencanwait heavencanwait
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
Zrobiłem chyba najgorszą z możliwych rzeczy, zaufałem drugiemu człowiekowi.
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl